miércoles, 22 de febrero de 2012

SI denuncia els bancs que van comercialitzar "preferents"

El portaveu de SI al Parlament, Alfons López Tena s'ha personat aquest matí a l'Agència Catalana de Consum per interposar una denúncia en nom del seu grup parlamentari contra les entitats financeres que operen a Catalunya i que van comercialitzar les anomenades “participacions preferents”.
Si reclama al Govern que analitzi la informació precontractual,
la publicitat i els contractes que es van signar

En la denúncia presentada per Solidaritat, es reclama a l'Agència Catalana de Consum que inspeccioni aquestes entitats, analitzant tota la informació precontractual que es va donar als clients i els contractes signats amb els consumidors per a detectar possibles clàusules abusives.

D'altra banda, Solidaritat també reclama que es facilitin vies efectives per a la recuperació dels estalvis dels clients afectats pels canvis en els sistemes de liquidació de les emissions de les entitats financeres, sense pèrdues en el seu valor nominal, i, en el seu cas, expedienti i sancioni les entitats.

El conflicte


Centenars de milers d’euros van ser “captats” per les entitats financeres en plena crisi i comercialitzats com un producte a termini sense cap risc, i en la majoria dels casos, els clients no recuperaran res al no fer-se’n càrrec la pròpia entitat financera que les va comercialitzar. Aquestes darreres setmanes diversos afectats s'han manifestat a Barcelona.

Font: elsingulardigital.cat

No hay comentarios:

Publicar un comentario